Search

Protocollen

In Nederland is er een landelijke richtlijn bloedtransfusie. In deze uitgebreide richtlijn zijn meerdere kind-gebonden items uitgewerkt. Ook internationaal zijn er richtlijnen te vinden over transfusies aan kinderen.

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante richtlijnen en protocollen.

Bloedtransfusiebeleid (Nederlandse FMS richtlijn)

Advies nodig?

Het kiezen en toedienen van een passend bloedproduct voor kinderen is vaak gelijk aan de werkwijze voor volwassenen. Maar niet alles is identiek. In de landelijke Richtlijn Bloedtransfusie zijn diverse protocollen opgenomen voor de behandeling van neonaten en kinderen. Mochten zich toch situaties voordoen waarin specifieke vragen rijzen, dan kunt u ons benaderen om hierover met u mee te denken. U kunt ons bereiken op kind.en.transfusie@sanquin.nl