Search

Netwerk voor professionals

Het Netwerk Kind en Transfusie is een Nederlands initiatief van artsen & onderzoekers uit verschillende disciplines om enerzijds kennis te delen en anderzijds meer kennis te verwerven over bloedtransfusies bij kinderen. Het netwerk staat open voor medisch specialisten, laboratorium specialisten en onderzoekers met interesse in transfusie-vraagstukken bij kinderen.

Het netwerk heeft als doel verschillende disciplines samen te brengen, te informeren en onderzoeken te faciliteren, zodat er een uniform, evidence-based transfusiebeleid komt voor alle kinderen die een bloedtransfusie nodig hebben.

SAVE THE DATE: woensdag 5 februari 2025

4e meeting Netwerk Kind en Transfusie

Het thema van volgend jaar is nog niet bekend. Deelnemen kan live bij Sanquin in Amsterdam én online via Teams. Er zal accreditatie worden aangevraagd bij NIV, NVSHA, NVA en NVK.

Advies nodig?

Het kiezen en toedienen van een passend bloedproduct voor kinderen is vaak gelijk aan de werkwijze voor volwassenen. Maar niet alles is identiek. In de landelijke Richtlijn Bloedtransfusie zijn diverse protocollen opgenomen voor de behandeling van neonaten en kinderen. Mochten zich toch situaties voordoen waarin specifieke vragen rijzen, dan kunt u contact zoeken met de consultancy dienstverlening van Sanquin. Vanuit ons netwerk denken we dan met u mee. U kunt ons bereiken via kind.en.transfusie@sanquin.nl

Onze partners